Stöd till unga som mår dåligt

Idag presenterade Socialdemokraterna en av sina vallöften inom välfärden där en prioriterad fråga handlar om att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Över 200 000 unga mår idag dåligt i Sverige. Den psykiska ohälsa är en av vår tids snabbats växande hälsoproblem och den hindrar unga och vuxna från att nå sin fulla pontential. ”Jag välkomnar Socialdemokraternas satsning för att…

Läs mer

Jonas rapporterar från Europarådet

Under veckan har Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot och delegationsledare för Sverige i Europarådet, varit nere i Strasbourg för förhandlingar och möten i Europarådets parlamentariska församling. 

Hur har arbetet gått? – Den här sessionsveckan i Europarådet har varit synnerligen intressant och viktig. Vi har efter månader av spänd förväntan fått en rapport presenterad om korruptionsanklagelser riktade mot medlemmar i organisationen. I den trio som granskat har Elisabeth Fura, tidigare JO och svensk domare vid Europadomstolen, ingått. Det som framkommer i rapporten…

Läs mer

Gunilla Svantorp får nytt toppuppdrag

Gunilla Svantorp har blivit invald i Folkbildningsrådets styrelse.

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp de stora statsbidrag som går till folkhögskolor och studieförbund.  Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Det kan till exempel handla om studier i svenska med nyanlända, studiecirklar om politik för personer med funktionsnedsättning, behörighetsgivande allmänkurs eller studiecirklar i körsång. –…

Läs mer

Grattis alla unga, ni åker gratis kollektivtrafik i sommar!

Alla skolungdomar i Värmland får med start den 11 juni åka gratis kollektivtrafik i sommar. Det gäller både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. – Det här är ett jättebra initiativ för att vänja barn och ungdomar att resa kollektivt, säger Mats Sandström (S), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Resorna gäller för barn och unga från årskurs ett till…

Läs mer

1 maj 2018 – Tillsammans för trygghet

Välkommen att fira 1 maj tillsammans med oss! Som vanligt finns vi på plats i alla länets kommuner. Läs mer om talare och tider här nedan.

ARVIKA Talare: Peter Söderström, Kommunalråd Margaretha von Wachenfeldt, Arvika kvinnoklubb Raghad Alghanem Alexander Paulsson, SSU 13.30 Samling Torget 14.00 Avmarsch 14.30 Möte i Arvika stadspark, scenen Efter mötet är det Kaffeservering på Hamngatan 7 parti Exp.   EDA Årets 1 maj firande är i Charlottenberg Talare: Kenneth Johannesson, Riksdagskandidat Hans-Peter Jessen, Kommunalrådskandidat Sofia Andersson, Charlottenbergs Kvinnoklubb 10.30 samling, 11.00…

Läs mer
facebook Twitter Email