S vill ha svar kring samtalsakuten

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige ställt en interpellation för att få svar om varför Region Värmland valt att säga upp avtalet med samtalsakuten.  – Detta är en viktig verksamhet för människor som är i akut livskris och som känner behov av samtal med en samtalsterapeut. Vi vill nu ha svar av det borgerliga styret varför man…

Läs mer

S vill se en entreprenörskapsutbildning

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige lämnat in en motion där man vill se att Region Värmland tillsammans med Karlstads Universitet verkar för att inrätta en entreprenörskapsutbildning. Det gör man då Värmland utifrån Entreprenörskapsforum senaste rapport tillhör de regioner i Sverige med lägst nyföretagande och där skillnaderna inom Värmland är stora.  – Ökat nyföretagande är avgörande för…

Läs mer

Uttalande från S efter Regionfullmäktige

Vid dagens sammanträdde av Regionfullmäktige diskuterades revideringen av Region Värmlands budget för 2020. Efter att vi fått avslag på vårt yrkande i Regionstyrelsen lämnade vi socialdemokrater under Regionfullmäktiges möte ett tilläggsyrkande till styrelsens förslag med tydlig satsning inom följande tre områden: Stärka tillgängligheten och bemanningen på länets vårdcentraler. Stärka arbetet där sjukvårdsrådgivningen och digitala tjänster…

Läs mer

En hälso- och sjukvård för hela Värmland

När individen är som mest utsatt ska samhället vara som starkast. Därför är socialdemokraternas viktigaste uppgift en trygg välfärd för alla. Efter nio år i opposition kan vi dessvärre se en hälso- och sjukvård i Värmland som är hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet och att det är alldeles för stora variationer i kvalité…

Läs mer

Bygg hållbart för klimatet

Idag under konferensen Tree2Tower i Karlstad har Per Aspengren (S) presenterat vår motion om varför Region Värmland ska anta en träbyggnadsstrategi. Vi lade motionen vid Regionfullmäktige i mars 2019. Syftet med motionen är att bidra till ett hållbart fossilfritt samhällsbyggande. Visste du att trä, förutom att minska klimatpåverkan, även i byggnader har lugnade egenskaper? Idag…

Läs mer
facebook Twitter Email