Socialdemokraterna Värmlands företrädare till den nya regionen utsedda

Den 24 november arrangerade Socialdemokraterna i Värmland sin valkonferens för att välja företrädare till förtroendeuppdrag till den kommande Region Värmland. 74 ombud från hela Värmland deltog för att utse de ledamöter och ersättare som ska sitta i Regionstyrelsen och övriga nämnder under de kommande fyra åren. Till nya regionråd valdes Ulric Andersson från Munkfors, Åsa…

Läs mer

Är du vår nya försteombudsman?

Vi söker dig som är drivande och engagerad för att utveckla Socialdemokratin i Värmland. 

Dina värderingar finns i den demokratiska arbetarrörelsen. Vi kommer i rekryteringen fästa stor vikt vid tidigare erfarenhet av att ha arbetat som ombudsman eller liknande tjänst. Du kommer arbeta nära de förtroendevalda och vara föredragande i arbetsutskottet och distriktsstyrelsen. En stor del av arbetet innebär strategiskt stöd till de 16 arbetarekommunerna, vidare att fortsätta utveckla…

Läs mer

Statlig service i hela landet

Den 16 oktober meddelade Kronofogden att myndigheten flyttar sitt kontor från Arvika till Karlstad.  Socialdemokraterna i Värmland är kritiska till hur Kronofogden tolkat den S-ledda regeringens arbete med omlokalisering av statliga myndigheter. Socialdemokraterna i Värmland är positiva till att Kronofogden valt att flytta ut delar av sin verksamhet till Värmland, det ligger i nivå med…

Läs mer

Idag röstar Europarådet om regnbågsfamiljers rättigheter

Nu prövas frågan om regnbågsfamiljers rättigheter för första gången någonsin så genomgående i Europarådets parlamentariska församling. Förslaget till resolution har förhandlats fram av Jonas Gunnarson, fd riksdagsledamot för Värmland, ordförande för Sveriges delegation och vice-president i Europarådets parlamentariska församling. Det är imorgon onsdag 10 oktober som Jonas Gunnarsson (S) ska presentera sin rapport: ”Private and family life:…

Läs mer

Lars Mejern Larsson invald i Nordiska rådet

Idag valde riksdagen Lars Mejern Larsson till ny ledamot i Nordiska rådet. I rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Riksdagen väljer 20 ledamöter till den svenska delegationen för varje riksmöte, det vill säga ett år. De flesta frågor som behandlas rör inrikespolitik. Många handlar om gränshinder, exempelvis regler som försvårar för dem som…

Läs mer
facebook Twitter Email