Lars Mejern Larsson om att staten återtar kontrollen över järnvägsunderhållet

Under många år har det varit tydligt att den svenska järnvägen inte mår särskilt bra med förseningar, urspårningar och bristande underhåll. Idag fattar regeringen beslut om att återta ansvaret över järnvägsunderhållet. Trafikverket får uppdraget att ta över besiktningsverksamheten och ha det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom den statliga järnvägen. – Många…

Läs mer

Var med i årets stora utbildningssatsning

Är du en av de medlemmar som kommer att delta i vår stora utbildningssatsning, ”Socialdemokratiskt ledarskap, ideologi och politik”? Vi vänder oss till dig som vill lära dig mer, diskutera mer och aktivera dig mer! Utbildningen kommer ske på fyra orter samtidigt, vid tre tillfällen och vi hoppas på att ett hundratal medlemmar i Värmland…

Läs mer

211 miljoner till Värmlands välfärd

Regeringen har nu fattat beslut om den slutliga fördelningen av de sju välfärdsmiljarder till kommunerna och landstingen som fördelas utifrån mottagande av nyanlända och asylsökande. För Värmland innebär det ett tillskott på över 211 miljoner under 2017. – Att vår ekonomi stärks med 211 miljoner är gör det möjligt för oss att satsa på ett…

Läs mer

God jul & gott nytt år

Först och främst. tack alla ni medlemmar och sympatisörer som lagt ner kraft och energi för ett mer jämlikt Värmland. När jag tittar tillbaka är det en otrolig verksamhet vi haft under året. En kraft som inte bara visas bland medlemmar utan också av våra förtroendevalda. I flera kommuner har politiken lyckats vända skolresultaten och…

Läs mer

Varför är värmländska vårdcentraler sämre?

Enligt den nationella patientenkäten som genomfördes under hösten 2015 får de värmländska vårdcentralerna bland de sämsta betygen av patienterna.

– Det kan inte vara OK att våra vårdcentraler är sämst på tillgänglighet, sämst på information och kunskap och att vi ligger i botten när det gäller helhetsintryck, säger Ulric Andersson, Socialdemokraterna. Vid landstingsfullmäktige i juni 2014 behandlades en motion från oss om ökad tillgänglighet i primärvården. Vi fick inte bifall och motiveringen var att de…

Läs mer
facebook Twitter Email