Aktuellt

Socialdemokraterna i Värmland söker ombudsman

Vill du använda dina organisatoriska och kommunikativa kunskaper till att bidra till ett mer jämlikt samhälle? Har du erfarenhet av att arbeta med viktiga samhällsfrågor? Delar du Socialdemokratins värderingar? Nu söker vi dig som vill vara med och arbeta för en stark socialdemokrati i Värmland. ArbetsuppgifternaTjänsten innebär att du är ombudsman på Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt…

Läs mer

Kommentar med anledning av förtroendeomröstningen i riksdagen

Under förmiddagen den 21 juni valde Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att tillsammans rösta för att avsätta Sveriges statsminister Stefan Löfven. – Dagens omröstning i riksdagen gör att Sverige nu befinner sig i ett mycket svårt politiskt läge. Det här är inte vad Sveriges löntagare, alla i hälso- och sjukvården, pensionärer och företagare behöver när…

Läs mer

(S) vill se mottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland

Socialdemokraterna i Region Värmland vill se över möjligheterna att starta en öppenvårdsmottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland. I dag är mottagningarna lokaliserade till östra, västra och södra delarna av länet, men inte till norra Värmland. – Vården behöver finnas nära och när man behöver den. Därför anser vi att tillgängligheten till barn- och…

Läs mer

(S) Inför vårdsamordnare för stärkt psykisk hälsa

Arbetet med stöd och hjälp vid ångest och depression i regionen måste bli bättre! Det anser Socialdemokraterna i Region Värmland i den motion man lämnat in till Regionfullmäktige. Därför föreslår man att en funktion av vårdsamordnare för stärkt psykisk hälsa utreds. -Vi får tydliga signaler om att den psykiska hälsan har kommit att försämras hos…

Läs mer

(S) satsar på hälso- och sjukvården och personalen i sitt budgetförslag

Socialdemokraterna la under Regionstyrelsen fram sitt förslag till budget för 2022. Där föreslår man att budgeten ska utgå från ett noll resultat och 167 miljoner kronor i huvudsak tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden.  – Utmaningarna inom hälso- och sjukvården är stora, särskilt med den vårdskuld vi har att hantera. Därför lägger vi socialdemokrater ett förslag till…

Läs mer
facebook Twitter Email