Aktuellt

Vi vill bygga ett starkt LIV som är rustat för framtiden

Fortfarande är den politiska styrningen alltför passiv från den moderatledda majoriteten. Efter skattehöjning 2012 har vi visserligen sett ökad aktivitet vad gäller olika kostnadsdrivande förslag, men inte i fråga om effektivisering eller kostnadsbesparingar. Framförallt är det ökade inslag av privata vårdgivare som prioriterats, oavsett hur det påverkar kostnad, produktion eller kvalitet. Vi saknar tydliga politiska…

Läs mer
facebook Twitter Email