Aktuellt

Coronatestningen måste öka

Smittspridning ökar oroväckande i Värmland och vi ser en tydlig ökning av patienter som behöver sjukhusvård. Vi befinner oss i en svår andravåg och måste säkerställa att sjukvården kan fungera så bra som möjligt. Därför är det oroväckande att Region Värmland inte klarar att nå upp till samma testkapacitet som andra jämförbara regioner. Örebro, Dalarna och…

Läs mer

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

På grund av den rådande pandemin och de ökade restriktionerna arbetar samtlig personal på partidistriktet hemmavid. Det innebär att partiexpeditionen är stängd tillsvidare. Vi finns att nå på telefon eller mail och möjlighet finns även till videosamtal för längre möten. Meddelanden till partidistriktet skickas med fördel till varmland@socialdemokraterna.se Kontaktuppgifter till anställda Camilla Anglemark, försteombudsmanE-post: camilla.anglemark@socialdemokraterna.seTelefon arbete: 054-17…

Läs mer

Kallelse till Distriktskongress 2021

Härmed har vi nöjet att inbjuda er till Socialdemokraterna Värmlands distriktskongress 17 april 2021. Vår förhoppning är att kunna genomföra en fysisk kongress. Men på grund av den rådande pandemin är framtiden oviss. Distriktsstyrelsen ämnar därför att återkomma efter årsskiftet kring kongressens placering och genomförande. Med vänlig hälsning/Värmlands socialdemokratiska partidistrikt Åsa Johansson, ordförande

Läs mer

(S) något måste göras mot arbetslösheten

Varför är vissa kommuner hårdare drabbade av arbetslöshet än andra i Värmland? Det är en fråga som Socialdemokraterna vill ha svar på. Därför har partiet till Region Värmland lämnat in ett förslag om att en fördjupad utredning behöver görs kring arbetslöshetssituationen i länet. Särskilt med tanke på den rådande pandemi som kraftigt ökat arbetslösheten i…

Läs mer

(S) vill förstärka ambulanssjukvården

Värmland är ett län med stora avstånd och vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden. Som patient ska man kunna sig trygg med att få den vård man behöver, när man behöver det. Regionen har ett viktigt ansvar för en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i…

Läs mer
facebook Twitter Email