Aktuellt

Statlig service i hela landet

Den 16 oktober meddelade Kronofogden att myndigheten flyttar sitt kontor från Arvika till Karlstad.  Socialdemokraterna i Värmland är kritiska till hur Kronofogden tolkat den S-ledda regeringens arbete med omlokalisering av statliga myndigheter. Socialdemokraterna i Värmland är positiva till att Kronofogden valt att flytta ut delar av sin verksamhet till Värmland, det ligger i nivå med…

Läs mer

Idag röstar Europarådet om regnbågsfamiljers rättigheter

Nu prövas frågan om regnbågsfamiljers rättigheter för första gången någonsin så genomgående i Europarådets parlamentariska församling. Förslaget till resolution har förhandlats fram av Jonas Gunnarson, fd riksdagsledamot för Värmland, ordförande för Sveriges delegation och vice-president i Europarådets parlamentariska församling. Det är imorgon onsdag 10 oktober som Jonas Gunnarsson (S) ska presentera sin rapport: ”Private and family life:…

Läs mer

Lars Mejern Larsson invald i Nordiska rådet

Idag valde riksdagen Lars Mejern Larsson till ny ledamot i Nordiska rådet. I rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Riksdagen väljer 20 ledamöter till den svenska delegationen för varje riksmöte, det vill säga ett år. De flesta frågor som behandlas rör inrikespolitik. Många handlar om gränshinder, exempelvis regler som försvårar för dem som…

Läs mer

Kultur-, utbildning och socialutskott i fokus för Värmlands S-ledamöter

Idag valde riksdagen vilka utskottsuppdrag ledamöterna får. I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. Utskotten är som en miniriksdag, ju större ett parti är desto fler platser har det.

Lars Mejern Larsson Ordinarie ledamot i kulturutskottet Ett av de viktigaste kulturuppdragen nu är att skydda public service och pressfriheten. Kulturen är även en viktig fråga för Värmland och står för en stor del av vår besöksnäring. Jag hoppas kunna bidra med att få upp kulturen på dagordningen men också visa på hur viktig kulturen…

Läs mer

Ny mandatperiod för riksdagen

Valrörelsen är slut för denna gång och alla röster är nu färdigräknade. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla värmlänningar som gett oss förtroendet att fortsätta kampen för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Vi kommer göra allt vi kan för att få upp Värmlands intressen på dagordningen. Under de kommande fyra åren kommer vi driva många frågor, men för oss är följande tre prioriterade. Alla som kan jobba ska jobba. Vi är övertygade om att Sveriges framgång bygger på att skapa ett samhälle där vi håller ihop. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email