Nyheter

Historiskt stora satsningar på sjukvården

Runt om i Sverige är många oroliga för åt vilket håll sjukvården är på väg. Vi vet att svensk hälso- och sjukvård är bra på mycket, men vi vet också att det finns flera problem som måste lösas.

Vi Socialdemokrater tar den oron på allvar. Vi vet också att vårdens kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet i hög grad hänger ihop med personalen; att de är tillräckligt många, har rätt kompetens och har goda förutsättningar för att göra sitt jobb. Det är när vården inte lyckas med personalfrågorna vi ser konsekvenserna i form av inställda…

Läs mer

Vi hör er oro och ändrar tillbaka LSS

Under en pressträff i dag, tisdag, presenterade ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken Åsa Regnér en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen.

Bland annat ska den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap återställas och tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas. Vår riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot med ansvar för funktionsnedsättningsfrågor i socialutskottet kommenterar. – Efter att flera domar skapat ny praxis har vi nu hamnat i en situation där många upplever LSS som oförutsägbar och svårförståelig och att assistansen inte…

Läs mer

Valberedningens förslag till riksdagslista och regionrådskandidat

Idag presenterar Socialdemokraterna Värmlands valberedning sitt förslag till riksdagslista och förslag till regionrådskandidat. Valberedningen har både vägt in nomineringar och utfallet på den hearing som gjordes för allmänhet och medlemmar. Efter att tidigare i oktober skickat ut ett remissförslag där samtliga kommuner fick möjlighet att kommentera lämnar nu valberedningen sitt slutgiltiga förslag som kommer att…

Läs mer

Bra med fler förslag för ökad trafiksäkerhet

Transportstyrelsen fick uppdraget av regeringen för ett år sedan att se om de åtgärder som har gjorts för att minimera trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd är tillräckligt effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det gäller framförallt den regel som infördes 2013 om att mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning får användas ”endast om det inte inverkar…

Läs mer

Orimligt att tullstationen i Hån kommer hålla nattstängt

Tullverket har haft planer på att stänga tullen i Hån nattetid på grund av kostnadseffektivitet. Flertalet politiker har tillsammans med näringslivet i Värmland upprepade gånger uppvaktat Tullverkets ledning för att påtala det orimliga i stängningen. Trots att många företag kommer drabbas i Värmland har nu Tullverket tagit beslut om nattstängning. Jag tycker det är orimligt…

Läs mer
facebook Twitter Email