Nyheter

Budgetpropositionen för 2022: Ett starkare och mer hållbart Sverige efter pandemin

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2022 stora satsningar på välfärden. För Värmlands del rör det sig om närmare en halv miljard kronor. Största delen kommer Värmlands kommuner och region att få ta del av i form av generella statsbidrag. Totalt handlar det om 151,7 miljoner till kommunerna och 65 miljoner till regionen. – Det här…

Läs mer

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Idag presenterade regeringen nya satsningar på Värmlands kommuner och regioner. För hela landet handlar det om ytterligare tillskott på 3 miljarder kronor i generella statsbidrag 2022. Höjningen innebär tillsammans med tidigare satsningar under mandatperioden att nivån på det generella statsbidraget kommer vara 27,5 miljarder kronor högre 2022 jämfört med 2018. 22,5 miljarder kronor utgör en permanent…

Läs mer

(S) vill ha svar om förbättringsarbetet inom förlossningsvården

Mot bakgrund av att kvinnosjukvården i Värmland har brist på barnmorskor och läkare valde regionen förra året att anlita utomstående konsulter för att komma tillrätta med arbetsmiljön. Socialdemokraterna ställer nu en interpellation till kommande Regionfullmäktige för att få svar på vad som åstadkommits efter konsulternas genomlysning. – Det är angeläget att det snarast blir en…

Läs mer

Uttalande

Med anledning av dagens artikel i VF vill vi göra följande uttalande:  Socialdemokraterna i Värmland tillsammans med SSU Värmland tar starkt avstånd mot det utspel som SSU Värmlands tidigare ordförande valt att göra. Både Socialdemokraterna och SSU söker inte på något vis samröre med organisationer som grundar sig i främlingsfientlighet. Vi ser därför allvarligt på…

Läs mer

(S) Min Barnmorska till Värmland?

Kvinnosjukvården i Värmland har under en längre tid kantats med problem som kompetensflykt av barnmorskor och läkare vilket skapat en ohållbar arbetssituation för personalen. Vi föreslår nu som en del i förbättringsarbetet att tänka nytt genom att i projektform testa modellen ”Min Barnmorska” för att öka attraktivitet inom yrkeskåren.  – För att bli en attraktiv…

Läs mer
facebook Twitter Email