Nyheter

Vi föreslog 40 miljoner kronor mer till löner

Det står allt mer klart att det mest akuta problemet i landstinget handlar om kompetensförsörjningen. De mest behövande värmlänningarna är de stora förlorarna när det saknas personal i viktiga verksamheter och därför menade vi att budgetbeslutet måste innehålla en tydlig satsning på personalen. Det mest effektiva sättet att säkra en god verksamhet med kvalitet, säkerhet…

Läs mer

Stoppa ökenvandringen

Sex partier i landstingsfullmäktige (M, C, FP, KD, MP, SiV) har tänkt sig att landstingets verksamheter ska skäras ner med 380 miljoner kronor under nästa år. Detta är givetvis helt orealistiskt. Eftersom underskotten nu växt till sådana gigantiska proportioner är det samtidigt oerhört viktigt att förändringsarbetet kommer igång, men det måste ske under ordnade former…

Läs mer

Landstingsstyrelsen klarar inte sitt uppdrag

De ekonomiska rapporterna fram till augusti visar att hälso- och sjukvårdens verksamheter går mot ett underskott på mer än 350 Mkr under 2015. Olika åtgärdsprogram som skulle sänka kostnaderna under 2015 har totalt misslyckats. – Vi kan inte se att det finns någon möjlighet för landstingsstyrelsen att klara landstingsfullmäktiges uppdrag för året 2015, även om…

Läs mer

Inget gehör för en realistisk budget

Vi fick inget gehör för en realistisk budget! Här följer hela det förslag vi lämnande till landstingsfullmäktige: Värmlänningarna har rätt att förvänta sig att landstingets resurser används effektivt och utifrån de behov som är mest angelägna. I landstingsfullmäktige sätter vi ramarna och inriktningen för de kommande årens verksamheter och då bestäms möjligheterna att tillgodose behoven….

Läs mer

Budget ska vara realistisk

Inför beslut om landstingsplan med budget för 2016 har vi försökt analysera de underlag som tagits fram. Dessvärre kan vi inte se att den verklighet som avspeglas i delårsrapporten för årets första fyra månader överhuvudtaget haft någon betydelse för budgetförslaget för 2016.  Vi saknar minst tre viktiga förutsättningar i det budgetförslaget som den styrande minoriteten…

Läs mer
facebook Twitter Email