Nyheter

Coronatestningen måste öka

Smittspridning ökar oroväckande i Värmland och vi ser en tydlig ökning av patienter som behöver sjukhusvård. Vi befinner oss i en svår andravåg och måste säkerställa att sjukvården kan fungera så bra som möjligt. Därför är det oroväckande att Region Värmland inte klarar att nå upp till samma testkapacitet som andra jämförbara regioner. Örebro, Dalarna och…

Läs mer

(S) något måste göras mot arbetslösheten

Varför är vissa kommuner hårdare drabbade av arbetslöshet än andra i Värmland? Det är en fråga som Socialdemokraterna vill ha svar på. Därför har partiet till Region Värmland lämnat in ett förslag om att en fördjupad utredning behöver görs kring arbetslöshetssituationen i länet. Särskilt med tanke på den rådande pandemi som kraftigt ökat arbetslösheten i…

Läs mer

(S) vill förstärka ambulanssjukvården

Värmland är ett län med stora avstånd och vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden. Som patient ska man kunna sig trygg med att få den vård man behöver, när man behöver det. Regionen har ett viktigt ansvar för en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i…

Läs mer

Förslag antaget – fler vägar till att bli företagare

Värmland tillhör idag de regioner som har lägst nyföretagande och skillnaderna inom Värmland är stora. I den senaste rapporten från Entreprenörskapsforum 2019 blir utmaningarna tydliga där Värmland utifrån entreprenörskap och företagsamhet hamnar på en sista plats av alla Sveriges regioner. Det är en trend som måste brytas för vi vet att fyra av fem nya…

Läs mer

(S) vill se arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning för Region Värmlands äldre medarbetare? Det är något som vi socialdemokrater i Region Värmland vill se ska testas ute bland verksamheterna genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige. -Vår största tillgång är personalen som dagligen utför och levererar en god samhällsservice till medborgarna, men med stigande ålder kan vissa arbetsuppgifter kännas tungt…

Läs mer
facebook Twitter Email