Samlat grepp för mer träbyggnation

Under Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress den 24-25 mars togs ett beslut om att driva på för ett ökat byggande i trä i samtliga värmländska kommuner. – Att bygga fler bostadshus och kommunala anläggningar i trä är både klimatsmart och samhällsekonomiskt lönsamt. Ett byggande av flervåningshus i trä ger hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande…

Läs mer

Miljonsatsning på näringslivet

Torsby är en av 39 kommuner i landet som får extrapengar från regeringen för att stärka det lokala näringslivet och företagsklimatet. De utvalda kommunerna som har särskilt tufft får dela på 70 miljoner kronor i tre år. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad….

Läs mer
facebook Twitter Email