(S) vill se mottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland

Socialdemokraterna i Region Värmland vill se över möjligheterna att starta en öppenvårdsmottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland. I dag är mottagningarna lokaliserade till östra, västra och södra delarna av länet, men inte till norra Värmland. – Vården behöver finnas nära och när man behöver den. Därför anser vi att tillgängligheten till barn- och…

Läs mer

(S) Inför vårdsamordnare för stärkt psykisk hälsa

Arbetet med stöd och hjälp vid ångest och depression i regionen måste bli bättre! Det anser Socialdemokraterna i Region Värmland i den motion man lämnat in till Regionfullmäktige. Därför föreslår man att en funktion av vårdsamordnare för stärkt psykisk hälsa utreds. -Vi får tydliga signaler om att den psykiska hälsan har kommit att försämras hos…

Läs mer

(S) satsar på hälso- och sjukvården och personalen i sitt budgetförslag

Socialdemokraterna la under Regionstyrelsen fram sitt förslag till budget för 2022. Där föreslår man att budgeten ska utgå från ett noll resultat och 167 miljoner kronor i huvudsak tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden.  – Utmaningarna inom hälso- och sjukvården är stora, särskilt med den vårdskuld vi har att hantera. Därför lägger vi socialdemokrater ett förslag till…

Läs mer

(S) Stärk vården av långtidssjuka i Covid-19

Socialstyrelsen gick under våren ut med att hälso- och sjukvården i regionerna och kommunerna behöver planera för omfattande och långvariga rehabiliterande insatser i samband med covid-19. Särskilt stor bedöms behovet vara hos de som vårdats i respirator, men behovet bedöms även vara stort för de som inte behövt någon sjukhusvård. Enligt en kartläggning så har…

Läs mer

Bättre möjligheter att bedriva forskning i Värmland

Regeringen vill öka anslagen för att Sverige ska var ledande inom forskning. Karlstads Universitet föreslås få ytterligare 20,4 miljoner kronor som kan gå till att anställa fler forskare med rätt kompetens och till att finansiera forskningsinfrastruktur. Den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna satsar på forskning av hög kvalitet i hela landet och föreslår en permanent…

Läs mer
facebook Twitter Email