(S) kritiska till fler privatiseringar inom vården

Under sammanträdet med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland blev det delade meningar kring hur partierna ser på att primärvården ska utformas framöver. På agendan stod det remissvar som regionen vill lämna på den statliga utredningen ”god och nära vård”. -Att den nära vården behöver stärkas är vi alla överens om. Det vi inte är…

Läs mer

(S) välkomnar stödåtgärder till kulturlivet

Socialdemokraterna välkomnar att stödåtgärder nu håller på att tas fram inom Region Värmland till det värmländska kulturlivet. På kultur- och bildningsnämndens sammanträde idag skickades det ett förslag från nämnden till regionstyrelsen om att bland annat anslå 13 miljoner till kulturlivet. – Vi har länge efterfrågat ett särskilt stöd från Region Värmland. Vi lämnade därför redan…

Läs mer

Fler sjuksköterskor kan utbildas vid Karlstads Universitet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår pengar som motsvarar 19000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor i höstbudgeten. Efter en fördelning till svenska akademiska lärosäten så innebär det att Karlstads universitet får 592 nya platser för helårsstudenter 2021. Det innebär större möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och bättre förutsättningar för företag…

Läs mer

Förstärkt satsning på bredbandsutbyggnad

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna förstärker satsningar på stöd till bredbandsutbyggnad, det står klart i budgeten för 2021. Satsningen på bredbandsutbyggnad är fördelat per år; 1,4 miljarder kronor under 2021, 500 miljoner kronor under 2022, och 100 miljoner kronor per år under 2023–2025. Regeringens satsning skapar nu förutsättningar för att vi kan tillvara ta digitaliseringens möjligheter…

Läs mer

Nödvändig förstärkning av ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen en satsning på en förstärkt ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp för 2022–2023. Satsningen ska fokusera på kompetensutveckling av ambulanspersonalen och anpassning av ambulanssjukvården till den planerade omställningen till en god och nära vård. Vidare behöver…

Läs mer
facebook Twitter Email