Bygg hållbart för klimatet

Idag under konferensen Tree2Tower i Karlstad har Per Aspengren (S) presenterat vår motion om varför Region Värmland ska anta en träbyggnadsstrategi. Vi lade motionen vid Regionfullmäktige i mars 2019. Syftet med motionen är att bidra till ett hållbart fossilfritt samhällsbyggande. Visste du att trä, förutom att minska klimatpåverkan, även i byggnader har lugnade egenskaper? Idag…

Läs mer

S vill ha svar kring privata försäkringspatienter

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige ställt en interpellation där man vill veta hur Region Värmland hanterar patienter med privata försäkringar. Interpellationen ställer man efter en kartläggning i Region Stockholm som visar att privata försäkringar ger snabbare vård. – Det är allvarligt att vi idag inom hälso- och sjukvården har ett system med privata lösningar som skapar…

Läs mer

S vill se en utvärdering av Region Värmland

Socialdemokraterna vill se att en utvärdering genomförs av Region Värmlands organisation. Det efter att den nuvarande organisationen lades i samband med regionens bildade vid årsskiftet förra året där man nu ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. – Vi vill att en utvärdering genomförs för att se om vår organisation efter…

Läs mer

Bredbandsstöd till Värmland

Värmland kommer för 2020 att kunna ta del av 36 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad. Det meddelade Post- och telestyrelsen idag, det är en nyhet som välkomnas av Socialdemokraterna i Region Värmland. – Det är en glädjande nyhet att Värmland får ta del av pengarna! Ett tillskott som vi vet kommer ha stor betydelse för…

Läs mer

Miljardsatsning för nära vård

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat ytterligare satsning inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner [SKR] har överenskommelser gjorts för god och nära vård med fokus på primärvården och psykisk hälsa. Totalt omfattar satsningarna över 7.6 miljarder. Överenskommelserna utgår från de gemensamma ståndpunkter som formulerats i Januariavtalet mellan S, MP, C…

Läs mer
facebook Twitter Email