(S) vill förstärka ambulanssjukvården

Värmland är ett län med stora avstånd och vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden. Som patient ska man kunna sig trygg med att få den vård man behöver, när man behöver det. Regionen har ett viktigt ansvar för en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i…

Läs mer

Förslag antaget – fler vägar till att bli företagare

Värmland tillhör idag de regioner som har lägst nyföretagande och skillnaderna inom Värmland är stora. I den senaste rapporten från Entreprenörskapsforum 2019 blir utmaningarna tydliga där Värmland utifrån entreprenörskap och företagsamhet hamnar på en sista plats av alla Sveriges regioner. Det är en trend som måste brytas för vi vet att fyra av fem nya…

Läs mer

(S) vill se arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning för Region Värmlands äldre medarbetare? Det är något som vi socialdemokrater i Region Värmland vill se ska testas ute bland verksamheterna genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige. -Vår största tillgång är personalen som dagligen utför och levererar en god samhällsservice till medborgarna, men med stigande ålder kan vissa arbetsuppgifter kännas tungt…

Läs mer

(S) vad händer inom förlossningsvården?

Socialdemokraterna i Region Värmland har till kommande regionfullmäktige i oktober skickat in en interpellation. Det som partiet vill ha svar på är vad som görs inom förlossningsvården utifrån de problem som aktualiserats i bl.a. lokal media. – Vi får signaler från de anställda, fack och patienter som ger olika negativa bilder av hur det ser…

Läs mer

Kollektivtrafik för hela Värmland

Det borgerliga styret med stöd av SD och V har idag under kollektivtrafiknämnden Region Värmland fattat beslut om att börja köra tågtaxi. Det handlar då om hållplatserna Ås, Lerot och Brunsberg längs Värmlandsbanan. Socialdemokraterna anser att nämnden behöver ta ett helhetsgrepp för att se hur en sådan lösningen skulle kunna fungera för hela Värmland för…

Läs mer
facebook Twitter Email