Nej till privatisering av Grums vårdcentral

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft uppe frågan om att låta regionens egen vårdcentral i Grums övergå till ett privat bolag, Capio, som idag driver en mindre vårdcentral i kommunen. En försäljning som vi ställer oss frågande till. Vårdcentralerna är basen i sjukvården. Kvaliteten ska vara hög och tillgängligheten rättvist fördelad över hela Värmland. Men idag…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha svar om kömiljarden

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag lämnat in en interpellation till kommande Regionfullmäktige. Det som man vill ha svar på är varför regionen inte får någon utdelning av den uppdaterade kömiljarden som regeringen och SKL kommit överens om.   Det är ett stort misslyckande för det borgerliga styret. Utifrån det ansträngda ekonomiska läget för regionen…

Läs mer

Stärk kulturen vid byggnation

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare och bättre samhälle, men kulturen är också ett demokratiinstrument som skapar insikter och möjlighet till reflektion. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kultur ger oss möjligheter till avkoppling, men är också en chans till utveckling. Vi vet även att kulturen har hälsofrämjande egenskaper…

Läs mer

Socialdemokraterna vill stärka den finansiella närvaron i Värmland

Affärsbankerna har under de senaste 30 åren dragit sig tillbaka från landsbygdsregioner som Värmland, Dalarna, Jämtland/Härjedalen samt Västerbotten. Särskilt berörda är inlandskommuner där ca.250 lokalkontor har lagts ned. För bara två år sedan stängdes fem kontor i Värmland vilket berörde 40 000 invånare och över 1000 företag. Bankerna har stått för en stor del av…

Läs mer

Region Värmland bör ta större ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Värmland har stor potential att utvecklas och vara ledande för att ta sig an framtidens utmaningar. För att kunna klara av dessa utmaningar behöver Region Värmland ta ett större ansvar och inflytande för arbetsmarknadspolitiken anser företrädare för Socialdemokraterna. Arbetsmarknadsläget har under en längre tid förbättrats i Värmland i takt med att ungdomsarbetslösheten sjunkit och sysselsättningen…

Läs mer
facebook Twitter Email