Uttalande om förändring av ambulansverksamheten

Socialdemokraterna är kritiska till den politiska hanteringen av omorganiseringen av ambulansverksamheten i Värmland. Beskedet som kom igår kommer innebära att ambulansstationen i Munkfors stängs och flyttas till Deje och att ambulanstiden i Filipstad minskas. Nu väljer det borgerliga styret att agera politiskt efter att besked om förändringar meddelats. Vi undrar därför vem det är som…

Läs mer

Upp till kamp för ökad jämställdhet

Den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen över hela världen men även i Värmland. Ambitionen med den internationella kvinnodagen enligt FN är att uppmärksamma den kamp som kvinnor världen över driver. Det är en kamp för att fullt ut vara människor och medborgare med egen röst och rätt. En kamp som vi socialdemokrater stöttar…

Läs mer

S vill ha svar kring samtalsakuten

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige ställt en interpellation för att få svar om varför Region Värmland valt att säga upp avtalet med samtalsakuten.  – Detta är en viktig verksamhet för människor som är i akut livskris och som känner behov av samtal med en samtalsterapeut. Vi vill nu ha svar av det borgerliga styret varför man…

Läs mer

S vill se en entreprenörskapsutbildning

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige lämnat in en motion där man vill se att Region Värmland tillsammans med Karlstads Universitet verkar för att inrätta en entreprenörskapsutbildning. Det gör man då Värmland utifrån Entreprenörskapsforum senaste rapport tillhör de regioner i Sverige med lägst nyföretagande och där skillnaderna inom Värmland är stora.  – Ökat nyföretagande är avgörande för…

Läs mer

Uttalande från S efter Regionfullmäktige

Vid dagens sammanträdde av Regionfullmäktige diskuterades revideringen av Region Värmlands budget för 2020. Efter att vi fått avslag på vårt yrkande i Regionstyrelsen lämnade vi socialdemokrater under Regionfullmäktiges möte ett tilläggsyrkande till styrelsens förslag med tydlig satsning inom följande tre områden: Stärka tillgängligheten och bemanningen på länets vårdcentraler. Stärka arbetet där sjukvårdsrådgivningen och digitala tjänster…

Läs mer
facebook Twitter Email