(S) Stärk vården av långtidssjuka i Covid-19

Socialstyrelsen gick under våren ut med att hälso- och sjukvården i regionerna och kommunerna behöver planera för omfattande och långvariga rehabiliterande insatser i samband med covid-19. Särskilt stor bedöms behovet vara hos de som vårdats i respirator, men behovet bedöms även vara stort för de som inte behövt någon sjukhusvård. Enligt en kartläggning så har…

Läs mer

Bättre möjligheter att bedriva forskning i Värmland

Regeringen vill öka anslagen för att Sverige ska var ledande inom forskning. Karlstads Universitet föreslås få ytterligare 20,4 miljoner kronor som kan gå till att anställa fler forskare med rätt kompetens och till att finansiera forskningsinfrastruktur. Den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna satsar på forskning av hög kvalitet i hela landet och föreslår en permanent…

Läs mer

Fira Första maj digitalt här!

Vi sänder ett nationellt och regionalt digitalt firande här! Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Med anledning av coronavirusets spridning och det allvarliga läget i samhället flyttar vi därför årets första maj-firande till ditt vardagsrum med ett digitalt nationellt firande. På programmet står bland annat:…

Läs mer

Distriktskongress 2021 genomförd

Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress 2021 är genomförd! Kongressen hölls lördagen den 17 april med 149 närvarande ombud. Den genomfördes helt digitalt med anledning av rådande pandemi och restriktioner. Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning gästade kongressen. Åsa Johansson omvaldes på ytterligare två till partidistriktets ordförande. ”Det är ett fantastiskt förtroende att…

Läs mer

Uttalande Socialdemokraterna i Värmlands distriktsårskongress 2021

Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress 2021 är genomförd! Kongressen hölls lördagen den 17 april med 149 närvarande ombud. Den genomfördes helt digitalt med anledning av rådande pandemi och restriktioner. På kongressen antogs följande uttalande. Sverige och Värmland befinner sig fortfarande i kris och smittspridningen är fortsatt hög. Regeringen har sedan pandemins början varit tydlig med att…

Läs mer
facebook Twitter Email