(S) inför regional hjälplinje för psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i befolkningen har resulterat i ett ökat stödbehov hos individer eller grupper av individer. Därför föreslår vi socialdemokrater i Region Värmland i en motion att en särskild telefonrådgivning för psykisk ohälsa inrättas.  – Behovet är akut, vi måste som region ge bästa möjliga stöd till de som mår psykiskt dåligt. Införandet av…

Läs mer

(S) utred möjligheten till busstrafik i egen regi

Busstrafik i egen regi? Det är något som vi socialdemokrater vill undersöka genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige. Nästan all kollektivtrafik i landet är i dag upphandlat och drivs av privata bolag. I Värmland är det bara servicelinjerna som körs i egen regi, resten är upphandlat. Det avtal som finns idag för…

Läs mer

S vill ha svar om vaccinationsplaner

Värmland närmare sig allt mer att få börja vaccinera mot Corona. När ett säkert och effektivt vaccin väl är tillgängligt kommer vaccination att ha en central roll för att rädda liv, begränsa pandemin, skydda sjukvårdssystemen och hjälpa till att återställa ekonomin. Socialdemokraterna har därför till Regionfullmäktige den 8 december begärt ett extra ärende för att få…

Läs mer

Coronatestningen måste öka

Smittspridning ökar oroväckande i Värmland och vi ser en tydlig ökning av patienter som behöver sjukhusvård. Vi befinner oss i en svår andravåg och måste säkerställa att sjukvården kan fungera så bra som möjligt. Därför är det oroväckande att Region Värmland inte klarar att nå upp till samma testkapacitet som andra jämförbara regioner. Örebro, Dalarna och…

Läs mer

(S) något måste göras mot arbetslösheten

Varför är vissa kommuner hårdare drabbade av arbetslöshet än andra i Värmland? Det är en fråga som Socialdemokraterna vill ha svar på. Därför har partiet till Region Värmland lämnat in ett förslag om att en fördjupad utredning behöver görs kring arbetslöshetssituationen i länet. Särskilt med tanke på den rådande pandemi som kraftigt ökat arbetslösheten i…

Läs mer
facebook Twitter Email