Förstärkt tillskott till sjukvården

Under dagens presskonferens presenterade statsminister Stefan Löfvén den första nyheten i höstbudgeten. Tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har regeringen för kommande år kommit överens om ett ytterligare tillskott till kommunsektorn på 18 miljarder. För Region Värmland blir tillskottet på över 82 miljoner. Sedan tidigare har regeringen aviserat att Region Värmland kommer att få ett…

Läs mer

S kritiska till väghastighetssänkning

Våra vägar är livsnerven för både industri, skogsbruk, turism och arbetspendling. Nu vill Trafikverket återigen sänka hastigheten på två av våra värmländska vägar. En hastighetssänkning vi socialdemokrater ställer oss kritiska till då ingen analys gjorts kring vilka konsekvenser längre restider får för Värmlands utveckling. – För oss Socialdemokrater är det viktigt att skapa förutsättningar för…

Läs mer

S vill ha svar om ambulanssjukvården

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag skickat in en interpellation till kommande Regionfullmäktige i september. Det som man vill ha svar på är hur Region Värmland ska organisera sin ambulansverksamhet framöver. – Regionen har ett viktigt ansvar för att leverera en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i hela vårt län. Därför vill vi ha…

Läs mer

Ytterligare krisstöd till kulturen i Värmland

Utbrottet av Coronapandemin (covid-19) slår hårt mot vårt samhälle, kultursektorn inget undantag. Före midsommar meddelade därför den socialdemokratiskt ledda regeringen om att skjuta till ytterligare 150 miljoner till kultursektorn. Nu är det klart att Värmland får ta del av drygt 6 miljoner av krisstödet. Ett viktig tillskott till kulturlivet men som kunde varit större om…

Läs mer

S vill se ökat personaldeltagande vid politiska beslut

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag lämnat in en motion till onsdagens Regionfullmäktige, en motion där man vill se över möjligheterna till ett ökat deltagande av de fackliga organisationerna vid de politiska besluten. För oss socialdemokrater är en nära samverkan mellan personalföreträdare och politiker grundläggande för att få en gemensam bild av situationen inom regionens…

Läs mer
facebook Twitter Email