Historiskt stora satsningar på värmländsk välfärd

Idag presenterar regeringen nya satsningar på Värmlands kommuner och regioner. För hela landet handlar det om ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022. Det nya tillskottet görs för att stärka förutsättningarna…

Läs mer

Uttalande från Distriktskongressen 2020

Trots Coronapandemin är det viktigt att det demokratiska arbetet fortgår så i helgen har vi socialdemokrater i Värmland arrangerat vår första digitala distriktskongress som kom att samla 139 ombud. En historisk kongress ur flera aspekter och utifrån rådande läge är det viktigt att vi som parti tar vårt ansvar i arbetet med att minska smittspridningen….

Läs mer

Vi önskar alla medlemmar trevlig sommar!

Det är minst sagt en omtumlande vår vi lämnar bakom oss. Trots att coronapandemin inte på långa vägar är över, känns det ändå skönt att sommaren tillslut kom och att en mer avslappnad tillvaro för många av oss väntar.  Men när vi andra slappnar av för semester, arbetar tiotusentals andra för fullt inom sjukvården och…

Läs mer

Glädjande besked när Arbetsförmedlingen åter öppnar stängda kontor

När arbetslösheten ser ut att växa i efterföljderna av covid-19 är behovet stort av ett samlat arbete för att öka antalet personer i arbete. Arbetsförmedlingen är den viktigaste myndigheten för att människor åter ska få en fot in på svensk arbetsmarknad.  2019 var ett tufft år för Arbetsförmedlingen. M och KD:s budget som beslutades med…

Läs mer

Kallelse till ny distriktskongress

På grund av covid-19 ställdes ordinarie distriktskongress 2020 in och distriktsstyrelsen valde att återkomma med nytt datum för kongress. Då coronapandemin ser ut att fortsätta ett tag framöver kallar nu distriktsstyrelsen till en digital distriktskongress lördag 5 september kl 10.00 – 12.00. Tanken är att då enbart behandla verksamhetsberättelse, nomineringstider och val av styrelse. Förslaget…

Läs mer
facebook Twitter Email