Våra prioriteringar i riksdagen

Det finns en rad samhällsproblem som vi måste ta hand om. Det handlar bland annat om brister i sjukvård, skola, pensioner och äldreomsorg. Det handlar också om gängbrottslighet och skjutningar, om bristande integration och segregation. Lägg därtill klimathotet och klyftan mellan stad och land. Vi socialdemokrater ser en rad lösningar på problemen, men de lösningarna…

Läs mer

Korta väntan! Nu drar vi igång kampanj för bättre sjukvård

Vi vill värna den jämlika, jämställda och nära vården i hela länet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor, alla har rätt till en välfungerande hälso- och sjukvård.

Efter åtta år i opposition kan vi socialdemokrater se en hälso- och sjukvård i Värmland som är hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet och att det är alldeles för stora variationer i kvalité och utbud på vårdcentralerna beroende på var i Värmland du bor. Det är inte en acceptabel utveckling. För oss socialdemokrater är…

Läs mer

”Placera det nationella cybersäkerhetscentret i Värmland”

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget. Förslaget presenterades bara dagarna efter att Socialdemokraterna i Värmlands riksdagsledamöter skickat in en gemensam motion om…

Läs mer

Reformer för ett starkare samhälle

Sverige blir starkare när vi arbetar tillsammans och gemensamt tar ansvar för att lösa samhällsproblem. I höstbudgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd och bättre ekonomi för pensionärer. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet. Alla som kan jobba ska jobba. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att…

Läs mer

Nytt servicekontor placeras i Torsby

God statlig närvaro och service är viktigt för legitimiteten och förtroendet för staten. Den bidrar även till jobb och en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Även om myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla sina digitala lösningar har såväl privatpersoner som företagare behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig…

Läs mer
facebook Twitter Email