Vi vill revidera Ädelreformen i Värmland

I den statliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” lämnas ett antal förslag som kommer att innebära stora förändringar för både landstingen och kommunerna. Vi är övertygade om att både de analyser som görs och de förslag som lämnas i utredningen är helt relevanta och applicerbara även på vårt landsting. Därför vill vi…

Läs mer

Landstinget i Värmland behöver en ny politisk styrning

Landstingets moderatledda majoritet har idag beslutat om mandatperiodens sista budget. Samma frågor och samma problem som skulle lösas med skattehöjningen 2012 finns kvar och är olösta. Vi hade ett alternativ som utgick från att landstingens ekonomi förbättras radikalt med en socialdemokratiskt ledd regering. Vi fördelade dessa pengar till både verksamhet och till ett förbättrat ekonomiskt…

Läs mer

Mysteriet med den bortslarvade skattehöjningen

Landstingets moderatledda majoritet har idag presenterat sitt förslag till mandatperiodens sista budget. Samma frågor och samma problem som skulle lösas med skattehöjningen 2012 finns kvar och är olösta. Vart resurserna tagit vägen är ett mysterium eftersom köerna växer och personalens löner inte hänger med utvecklingen i övriga landet. Återigen lägger majoriteten en budget där vårdpersonalen…

Läs mer

Ett starkt landsting som är rustat för framtiden!

Vårt förslag till budget och flerårsplan innebär ett ökat ekonomiskt utrymme som används till att rusta landstinget inför kommande svårigheter. Vi lägger samma konkreta förslag till särskilda satsningar som vi gjorde när budgeten diskuterades vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. Satsningarna ska starta 2014 och fortsätta även under 2015-2017. Vi vill intensifiera ett nödvändigt förändringsarbete och…

Läs mer

Vi har idag ställt frågor om landstingsstyrelsens ansvar vid upptäckt av felaktiga utbetalningar

Med anledning av att landstinget nu kräver tillbaka närmare 90 000 kronor, som betalats ut till en privatpraktiserande sjukgymnast, har vi ställt några frågor till landstingsstyrelsens ordförande. Att det nu pågår ett arbete med att följa upp och granska den här verksamheten tycker vi är bra. Förut fanns inget lagligt stöd för att granska, men…

Läs mer
facebook Twitter Email