Välkommen på förtroenderåd

Varmt välkommen till det som i stadgan kallas förtroenderåd men som också förvirrande nog i folkmun går under benämningen valkonferens. Vilket som förenklat kan kallas för en mindre kongress som tar viktiga beslut för partidistriktet mellan distriktskongresserna.  Fokus för förtroendemötet 20 februari kl 09.00 är på kyrkovalet där listorna till kyrkomötet och stiftsfullmäktige ska fastställas….

Läs mer

Nästa storfilm borde kunna spelas in i Värmland

Utbudet och intresset för film och tv-serier växer kraftigt. En statlig utredningen rekommenderade redan 2017 att Sverige skyndsamt borde införa ett produktionsincitament som innebär att staten återbetalar 25 procent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Samma modell har implementerats i Norge och Finland, vilket lett till ökade skatteintäkter och andra samhällsekonomiska vinster. Avsaknaden…

Läs mer

Julhälsning från ordförande

Det var nog inte många av oss som på nyårsnatten trodde att året skulle bli det omtumlande år som det blev. Ett underligt år där vi för ett år sedan inte hade hört talas om Covid-19. Men vår tillvaro har kommit att vändas upp och ned där vi alla behövt ändra vårt sätt att leva. Både…

Läs mer

Kallelse till valkonferens

Välkommen på valkonferens för kyrkovalet 2021 där listor för kyrkomöte och stiftsfullmäktige kommer fastställas. Förtroenderådet arrangeras 20 februari kl 09.00 – 12.00 och kommer på grund av pandemin ske digitalt via Zoom. Information om ombud Enligt Socialdemokraterna Värmlands stadgar består ett förtroenderåd av75 ombud fördelade på arbetarekommunerna utefter medlemsantal den31 december föregående år. Då valkonferensen…

Läs mer

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

På grund av den rådande pandemin och de ökade restriktionerna arbetar samtlig personal på partidistriktet hemmavid. Det innebär att partiexpeditionen är stängd tillsvidare. Vi finns att nå på telefon eller mail och möjlighet finns även till videosamtal för längre möten. Meddelanden till partidistriktet skickas med fördel till varmland@socialdemokraterna.se Kontaktuppgifter till anställda Camilla Anglemark, försteombudsmanE-post: camilla.anglemark@socialdemokraterna.seTelefon arbete: 054-17…

Läs mer
facebook Twitter Email