Engagera dig för ett starkare samhälle

Bli medlem Engagera dig

Förstärkt tillskott till sjukvården

Under dagens presskonferens presenterade statsminister Stefan Löfvén den första nyheten i höstbudgeten. Tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har regeringen för kommande år kommit överens om ett ytterligare tillskott till kommunsektorn på 18 miljarder. För Region Värmland blir tillskottet på över 82 miljoner. Sedan tidigare har regeringen aviserat att Region Värmland kommer att få ett…

Läs mer

Historiskt stora satsningar på värmländsk välfärd

Idag presenterar regeringen nya satsningar på Värmlands kommuner och regioner. För hela landet handlar det om ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022. Det nya tillskottet görs för att stärka förutsättningarna…

Läs mer

Uttalande från Distriktskongressen 2020

Trots Coronapandemin är det viktigt att det demokratiska arbetet fortgår så i helgen har vi socialdemokrater i Värmland arrangerat vår första digitala distriktskongress som kom att samla 139 ombud. En historisk kongress ur flera aspekter och utifrån rådande läge är det viktigt att vi som parti tar vårt ansvar i arbetet med att minska smittspridningen….

Läs mer

S kritiska till väghastighetssänkning

Våra vägar är livsnerven för både industri, skogsbruk, turism och arbetspendling. Nu vill Trafikverket återigen sänka hastigheten på två av våra värmländska vägar. En hastighetssänkning vi socialdemokrater ställer oss kritiska till då ingen analys gjorts kring vilka konsekvenser längre restider får för Värmlands utveckling. – För oss Socialdemokrater är det viktigt att skapa förutsättningar för…

Läs mer

S vill ha svar om ambulanssjukvården

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag skickat in en interpellation till kommande Regionfullmäktige i september. Det som man vill ha svar på är hur Region Värmland ska organisera sin ambulansverksamhet framöver. – Regionen har ett viktigt ansvar för att leverera en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i hela vårt län. Därför vill vi ha…

Läs mer
facebook Twitter Email