För ett starkare och tryggare Värmland

Vår politik Engagera dig

Nytt servicekontor placeras i Torsby

God statlig närvaro och service är viktigt för legitimiteten och förtroendet för staten. Den bidrar även till jobb och en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Även om myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla sina digitala lösningar har såväl privatpersoner som företagare behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig…

Läs mer

Skatteväxling ger 149 miljoner till värmlänningarna

Idag presenterade regeringen och dess samarbetspartier ett förslag om en ny kraftfull grön skatteväxling med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Som en del av den gröna skatteväxlingen avser nu regeringen föreslå att boende i vissa glest befolkade områden ska få en skattereduktion. I Värmland berörs tio kommuner. För mig…

Läs mer

Pressmeddelande angående ambulansverksamhet

Socialdemokraterna kräver en politisk dialog och information om eventuella neddragningar av ambulansverksamhet. Därför ställer man nu en skriftlig fråga till det borgerliga styret där socialdemokraterna vill ha klargörande kring hur man anser sig skapa en god och nära vård i hela Värmland. – Regeringen har skjutit till närmare en halv miljard till den värmländska sjukvården…

Läs mer

Socialdemokraterna vill se förändringar på akuten

Utifrån sommarens svårigheter att få ihop bemanningen av sjuksköterskor på akuten har idag Socialdemokraterna lämnat in ett politiskt initiativ till Regionstyrelsen. Socialdemokraterna vill i sitt initiativ se förändringar vid akutmottagningen för att förebygga att bemanningsproblematiken inte uppstår nästa sommar. – Utifrån de samtal vi haft med personal på akuten och Vårdförbundet har arbetsmiljön varit ansträngd…

Läs mer

Följ med oss på Karlstad Pride!

Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. De senaste veckorna har vi deltagit i flera prideparader runt och om Värmland. Nu avslutas Wermland Pride med Värmlands största pridetåg i Karlstad. Lördag 31 augusti är det dags! Var med oss i tåget och visa att alla har rätt att älska den man…

Läs mer
facebook Twitter Email