För en jämlik vård med kortare väntetider!

Läs mer Engagera dig

Korta väntan! Nu drar vi igång kampanj för bättre sjukvård

Vi vill värna den jämlika, jämställda och nära vården i hela länet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor, alla har rätt till en välfungerande hälso- och sjukvård.

Efter åtta år i opposition kan vi socialdemokrater se en hälso- och sjukvård i Värmland som är hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet och att det är alldeles för stora variationer i kvalité och utbud på vårdcentralerna beroende på var i Värmland du bor.  Det är inte en acceptabel utveckling. För oss socialdemokrater är…

Läs mer

Region Värmland bör ta större ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Värmland har stor potential att utvecklas och vara ledande för att ta sig an framtidens utmaningar. För att kunna klara av dessa utmaningar behöver Region Värmland ta ett större ansvar och inflytande för arbetsmarknadspolitiken anser företrädare för Socialdemokraterna. Arbetsmarknadsläget har under en längre tid förbättrats i Värmland i takt med att ungdomsarbetslösheten sjunkit och sysselsättningen…

Läs mer

En budget för ökad tillgänglighet

Socialdemokraterna har utifrån överenskommelsen med C, L och MP nu presenterat budgeten för kommande år. Det är en budget som för Region Värmland kommer att innebära en stor skillnad i förutsättningarna att leverera välfärd åt värmlänningarna. Efter åtta år av borgerligt styre kan vi se stora skillnader inom hälso- och sjukvården som måste bli bättre,…

Läs mer

Dags för ett företagsamt Värmland

Företrädare från Socialdemokraterna lyfter betydelsen att göra satsningar för ett företagsamt Värmland. Satsningar som bidrar till att stärka Värmlands tillväxt och utveckling. Värmland tillhör idag de regioner som har lägst nyföretagande och skillnaderna inom Värmland är stora. I den senaste rapporten från Entreprenörskapsforum blir utmaningarna tydliga där Värmland utifrån entreprenörskap och företagsamhet hamnar på en…

Läs mer

”Placera det nationella cybersäkerhetscentret i Värmland”

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget. Förslaget presenterades bara dagarna efter att Socialdemokraterna i Värmlands riksdagsledamöter skickat in en gemensam motion om…

Läs mer
facebook Twitter Email