Engagera dig för ett starkare samhälle

Bli medlem Engagera dig

(S) vill se arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning för Region Värmlands äldre medarbetare? Det är något som vi socialdemokrater i Region Värmland vill se ska testas ute bland verksamheterna genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige. -Vår största tillgång är personalen som dagligen utför och levererar en god samhällsservice till medborgarna, men med stigande ålder kan vissa arbetsuppgifter kännas tungt…

Läs mer

Klart med ny artilleriutbildning i Kristinehamn!

Idag presenteras överenskommelsen om förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Regeringen kommer i den kommande propositionen ”Totalförsvaret 2021-2025” att föreslå förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I…

Läs mer

(S) vad händer inom förlossningsvården?

Socialdemokraterna i Region Värmland har till kommande regionfullmäktige i oktober skickat in en interpellation. Det som partiet vill ha svar på är vad som görs inom förlossningsvården utifrån de problem som aktualiserats i bl.a. lokal media. – Vi får signaler från de anställda, fack och patienter som ger olika negativa bilder av hur det ser…

Läs mer

Kollektivtrafik för hela Värmland

Det borgerliga styret med stöd av SD och V har idag under kollektivtrafiknämnden Region Värmland fattat beslut om att börja köra tågtaxi. Det handlar då om hållplatserna Ås, Lerot och Brunsberg längs Värmlandsbanan. Socialdemokraterna anser att nämnden behöver ta ett helhetsgrepp för att se hur en sådan lösningen skulle kunna fungera för hela Värmland för…

Läs mer

(S) kritiska till fler privatiseringar inom vården

Under sammanträdet med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland blev det delade meningar kring hur partierna ser på att primärvården ska utformas framöver. På agendan stod det remissvar som regionen vill lämna på den statliga utredningen ”god och nära vård”. -Att den nära vården behöver stärkas är vi alla överens om. Det vi inte är…

Läs mer
facebook Twitter Email