Engagera dig för ett starkare samhälle

Bli medlem Engagera dig

Till minne av Christoffer Sonesson

Det är i djup sorg som vi skriver dessa ord efter att vi nåtts av beskedet att Christoffer Sonesson hastigt ryckts bort till följd av sjukdom. Christoffer var en partivän, styrelsekollega och arbetskamrat. För många av oss även en nära vän. Över en natt förändrades livet för så många. Christoffers intresse för politik vaknade tidigt…

Läs mer

Välkommen på förtroenderåd

Varmt välkommen till det som i stadgan kallas förtroenderåd men som också förvirrande nog i folkmun går under benämningen valkonferens. Vilket som förenklat kan kallas för en mindre kongress som tar viktiga beslut för partidistriktet mellan distriktskongresserna.  Fokus för förtroendemötet 20 februari kl 09.00 är på kyrkovalet där listorna till kyrkomötet och stiftsfullmäktige ska fastställas….

Läs mer

(S) vill stoppa ersättningen till privata nätläkare

Socialdemokraterna i Region Värmland har till kommande Regionfullmäktige lagt en motion där man vill stoppa ersättningen till privata nätläkare. Istället för att betala för digitala besök via någon av de privata nätläkarna vill Socialdemokraterna satsa på den egna digitala vårdtjänsten. – Nuvarande ersättningssystem till nätläkarbolagen ger incitament för många, snabba besök, utan ordentlig kontinuitet och…

Läs mer

Vaccinmottagning på fler platser?

Socialdemokrater är sedan tidigare frågande till att vaccinationen mot Covid-19 i kommande faser enbart ska erbjudas i 10 kommuner. Under senaste sammanträdet med Regionstyrelsen valde man därför att lägga fram ett yrkande för att öka tillgängligheten till vaccinering. – För att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt behöver vaccineringen vara lättillgänglig för alla värmlänningar, säger…

Läs mer

(S) vill ha svar om rehabilitering efter Covid-19

Socialstyrelsen gick under våren ut med att hälso- och sjukvården i regionerna och kommunerna behöver planera för omfattande och långvariga rehabiliterande insatser i samband med covid-19. Särskilt stor bedöms behovet vara hos de som vårdats i respirator, men behovet bedöms även vara stort för de som inte behövt någon sjukhusvård. – Besvären hos de som…

Läs mer
facebook Twitter Email