Engagera dig för ett starkare samhälle

Bli medlem Engagera dig Distriktskongress 2021 Kyrkoval 2021

Välkommen till distriktskongressen 2021

17 april är det åter dags för distriktskongress där 149 ombud beslutar om verksamhet och inkomna motioner. Årets kongress kommer äga rum digitalt på Zoom och alla medlemmar samt allmänhet är välkomna, se mer information nedan. Kongressen gästas i år av Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning. PRAKTISKT FÖR DIG SOM ÄR OMBUD•…

Läs mer

(S) Satsning på jobb för unga

Ungdomsarbetslösheten ligger på en hög nivå på grund av Covid-19 pandemin i Sverige och även i Värmland. För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden ger regeringen nu Arbetsförmedlingen i uppdrag att till kommunerna fördela upp till 200 miljoner kronor. Fördelningen bör göras med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status. –…

Läs mer

Norge kompenserar gränspendlare

Norge kommer att ersätta dag- och veckopendlare efter gränsstängningen. Det beskedet kom efter ett möte som Norges och Sveriges statsministrar haft under förmiddagen. Ersättningen är retroaktiv från när riksgränsen stängde den 28 januari. Den norska regeringen föreslår att pendlarna ersätts med 70 procent av sjukpenninggrundande inkomst, samma nivå som de hade fått om de hade…

Läs mer

Våldet bakom stängda dörrar måste upphöra!

Under covid-19 pandemin ska hemmet vara den säkraste platsen att vistas i, men tyvärr är det inte fallet för alla. Inom hemmets väggar riskerar mäns våld mot kvinnor att öka när vi uppmanas stanna hemma för att minska smittspridningen, skriver Åsa Johansson ordförande för Socialdemokraterna i Värmland. Idag, på den internationella kvinnodagen står kvinnors och…

Läs mer

(S) Stärk den medicinska närvaron i äldreomsorgen

Socialdemokraterna i Region Värmland vill stärka den medicinska närvaron i äldreomsorgen. Utifrån coronakommissionens påpekande om att äldreomsorgen i Sverige brustit i läkarnärvaron lägger man nu en motion till kommande Regionfullmäktige. – Personalen i äldreomsorgen har gjort stora insatser men äldreomsorgen stod inte rustad för en pandemi av det här slaget, arbetet måste bli bättre! säger…

Läs mer
facebook Twitter Email