Engagera dig för ett starkare samhälle

Bli medlem Engagera dig

(S) inför regional hjälplinje för psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i befolkningen har resulterat i ett ökat stödbehov hos individer eller grupper av individer. Därför föreslår vi socialdemokrater i Region Värmland i en motion att en särskild telefonrådgivning för psykisk ohälsa inrättas.  – Behovet är akut, vi måste som region ge bästa möjliga stöd till de som mår psykiskt dåligt. Införandet av…

Läs mer

Julhälsning från ordförande

Det var nog inte många av oss som på nyårsnatten trodde att året skulle bli det omtumlande år som det blev. Ett underligt år där vi för ett år sedan inte hade hört talas om Covid-19. Men vår tillvaro har kommit att vändas upp och ned där vi alla behövt ändra vårt sätt att leva. Både…

Läs mer

Kallelse till valkonferens

Välkommen på valkonferens för kyrkovalet 2021 där listor för kyrkomöte och stiftsfullmäktige kommer fastställas. Förtroenderådet arrangeras 20 februari kl 09.00 – 12.00 och kommer på grund av pandemin ske digitalt via Zoom. Information om ombud Enligt Socialdemokraterna Värmlands stadgar består ett förtroenderåd av75 ombud fördelade på arbetarekommunerna utefter medlemsantal den31 december föregående år. Då valkonferensen…

Läs mer

(S) utred möjligheten till busstrafik i egen regi

Busstrafik i egen regi? Det är något som vi socialdemokrater vill undersöka genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige. Nästan all kollektivtrafik i landet är i dag upphandlat och drivs av privata bolag. I Värmland är det bara servicelinjerna som körs i egen regi, resten är upphandlat. Det avtal som finns idag för…

Läs mer

S vill ha svar om vaccinationsplaner

Värmland närmare sig allt mer att få börja vaccinera mot Corona. När ett säkert och effektivt vaccin väl är tillgängligt kommer vaccination att ha en central roll för att rädda liv, begränsa pandemin, skydda sjukvårdssystemen och hjälpa till att återställa ekonomin. Socialdemokraterna har därför till Regionfullmäktige den 8 december begärt ett extra ärende för att få…

Läs mer
facebook Twitter Email